Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

kultura@ogrodzieniec.pl

32 67 320 44

Zdjęcie: Ludzie
Miasto i Gmina Ogrodzieniec

MGOKiS

Zespoły, chóry, orkiestry

Zespoły, chóry, orkiestry

 •  Zespół Mażoretek ,,Fantazja"
 •  Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ogrodzieniec
 •  Orkiestra Dęta OSP Giebło
 •  Orkiestra Dęta OSP Ryczów
 •  Studio Wyobraźni

 

 •  Zespół Echo
Zespół wokalno – instrumentalny „Echo” działa przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu od 1998 roku .Działalność zespołu to: występy na Węgrzech i Słowacji, udział w ogólnopolskim Festiwalu Piosenek Retro im. Mieczysława Fogga w Krakowie, gdzie po dwóch eliminacjach dostał się do ścisłego finału, sześciokrotny udział w ogólnopolskim spotkaniu Amatorskim Seniorów (SAS) w Międzyzdrojach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Zespół występuje w przeglądzie piosenki zalotnej i miłosnej w Preczowie Gm. Psary oraz w różnych imprezach organizowanych przez Związek Emerytów i Rencistów w województwie Śląskim. Zespół uczestniczy w imprezach okolicznościowych i uroczystościach organizowanych w Gminie Ogrodzieniec i na terenie Powiatu Zawierciańskiego. Swoim repertuarem, w którym jest ponad 300 piosenek o charakterze rozrywkowym, biesiadnym, patriotycznym, religijnym, uatrakcyjnia uroczystości gminne: Święto Gminy Ogrodzieniec, Jurajskie Granie i Śpiewanie , Zespół” Echo’  bierze udział w uroczystościach takich jak Święto Trzech Króli  w Kiełkowicach ,Konkurs Piosenki Patriotycznej w Hucisku, Jura Senior Festiwal w Porębie , który odbył się 18 września 2020r.,
Kierownikiem zespołu jest pani Ewa Pilarska,  instruktor muzyczny Kamil Zieliński, instruktor śpiewu Andrzej Kaim
Zespół liczy 16 osób.
Rok 2020
- styczeń 2020 – udział w Trzech Królach  w Kiełkowicach , udział  w 28 Finale  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
22 luty 2020 – udział Zespołu w II  Koncercie Karnawałowym 
3 marca 2020  - Zespół brał udział w koncercie z okazji Dnia Kobiet pn.”Za zdrowie Pań”
sierpień 2020 – udział w wydarzeniu” W czasach ogrodzienieckiego „CUDU NAD WISŁĄ”
22 sierpnia 2020 – udział w akcji charytatywnej „Zbieramy dla Mateusza”
 
10 - 18 września 2020 – udział on –line  w II edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki dla Seniorów pn. „Jura Senior Festival” w Porębie - wyróżnienie specjalne z nagrodą rzeczową  oraz zespól OLD BOY’S – DRUGA NAGRODA 
 
 •  Zespół Seniorzy z Ogrodzieńca

 Zespół  Seniorzy z Ogrodzieńca  powstał 12 września 2000 roku przy Miejsko –Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu. W swoim repertuarze posiada pieśni patriotyczne i wojskowe popularne piosenki współczesne i piosenki z czasów młodości , a także biesiadne i regionalne.Oprócz tego, że działa przy ogrodzienieckim MGOK-u, Zespół Seniorzy aktywnie działają także na rzecz Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów Koła w Ogrodzieńcu w jego skład w głównej mierze wchodzą właśnie członkowie PZERiI Koła w Ogrodzieńcu .Od lat biorą udział w wojewódzkich przeglądach zespołów emeryckich , swoimi występami uświetniają niemal wszystkie imprezy kulturalne organizowane w Gminie Ogrodzieniec  m.in. Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Jurajskie Granie i Śpiewanie.

W Przeglądzie organizowanym w Międzyzdrojach zespół zdobył trzecie miejsce. Seniorzy z Ogrodzieńca  często uczestniczą w „Senioriadzie „ organizowanej w Siewierzu podczas Śląskiej Gali Artystycznej Seniorów gdzie zdobywają  wysokie miejsca, nagrody publiczności oraz wyróżnienia. 
Kierownik Zespołu – Zenobia Bednarz,
 instruktor muzyczny Krzysztof Kwoczała, 
instruktor śpiewu –Andrzej Kaim
 
Rok 2020
 
styczeń 2020 -  udział  w 28 Finale  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
22 luty 2020 – udział Seniorów z Ogrodzieńca w II  Koncercie Karnawałowym 
sierpień 2020 – udział w wydarzeniu” W czasach ogrodzienieckiego „CUDU NAD WISŁĄ”
22 sierpnia 2020 – udział w akcji charytatywnej „Zbieramy dla Mateusza”
10 - 18 września 2020 – udział on –line  w II edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki dla Seniorów pn. „Jura Senior Festival” w Porębie - wyróżnienie 
 
25 września 2020 – Jubileusz 20 –lecia Seniorów z Ogrodzieńca 
Zespół liczy 16 osób
 

 

 •  Zespół Ryczowianki
 
Zespół wywodzi się z Koła Gospodyń Wiejskich w Ryczowie, który skupiał miejscowe gospodynie. Koło działa od 15 kwietnia 1960 roku - zrzeszało wtedy 30 członkiń i działało pod patronatem Związku Kółek Rolniczych. W początkowym okresie Koło skupiało się głównie na organizacji kursów i szkoleń dla kobiet, które na co dzień zajmowały się pracą w gospodarstwie rolnym. Były to: kursy krojów i szycia, racjonalnego żywienia, pieczenia ciast i różnego rodzaju kursy podnoszące kwalifikacje rolnicze.KGW co roku zespół bierze udział w uroczystościach dożynkowych. Z tej okazji gospodynie wiją wieniec ze zbóż i plonów. Występują z nim podczas nabożeństwa dożynkowego w sołectwie oraz podczas dożynek gminnych. Ponadto koło zapraszane jest do udziału w święcie plonów w zaprzyjaźnionych gminach. W roku 2004 Koło wzięło udział w Ogólnopolskich Dożynkach w Spale.Zespół współpracuje także z instytucjami z terenu gminy Ogrodzieniec oraz spoza gminy. Koło wielokrotnie zdobywało nagrody i wyróżnienia. Z okazji 45-lecia działalności 17 w dniu września 2005 roku otrzymało odznaczenie nadane przez Marszałka Województwa Śląskiego i zostało odznaczone Złotym Medalem za Zasługi dla Regionu. Zespół w swej długiej działalności zawsze dbał o kultywowanie bogatych rodzimych tradycji ludowych, co odzwierciedla się w repertuarze, w którym znajdują się: pieśni i przyśpiewki, obrzędy m.in.: Darcie pierza, Wieczór Andrzejkowy, Pustocha.
 

 

Rok 2020  (styczeń 2020 – udział Zespołu Ryczowianki na Jurajskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek –Łazy 2020;  21 lutego 2020r – w remizie OSP  odbył się występ Zespołu Ryczowianki  poświecony obchodom Pacyfikacji wsi  Ryczów. Członkinie Zespołu obchodziły w tym roku 90-lecie urodzin –p. Aniela Wójcik oraz 80-lecie urodzin – Łucji Nocoń i Józefy Sołtysik;  3 marca 2020  - Zespół brał udział w koncercie z okazji Dnia Kobiet pn.”Za zdrowie Pań”;  23 sierpnia 2020r. – Zespół Ryczowianki reprezentował Gminę Ogrodzieniec na Dożynkach Powiatowych ; Skład – 9 osób(kobiety)
 

 

 

 • ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY WRZOS Z RYCZOWA-KOLONII

  Koło Gospodyń Wiejskich w Ryczowie-Kolonii zawiązało swoją działalność 14 września 1981r z późniejszą siedzibą w nowo wybudowanej Remizo-Świetlicy w Ryczowie-Kolonii. Od 2005r KGW i kapela istnieją, jako Zespół Folklorystyczny „Wrzos” i Kapela Ludowa „Stanisław”. W swoim repertuarze ZF „Wrzos” i KL „Stanisław” prezentują: muzykę, pieśni i przyśpiewki ludowe, tradycyjne obrzędy, a także rękodzielnictwo, kuchnię regionalną i ekologię.Członkowie Zespołu, działając w swoim środowisku, propagują ideę pielęgnowania więzi rodzinnych, bogatej tradycji, gromadzą eksponaty.Systematyczny udział w przeglądach odbywa się od 1984 roku. „Wrzos” uczestniczy w przeglądach gminnych, powiatowych, wojewódzkich („Wici” - Chorzów) i ogólnopolskich (sześciokrotnie w różnych kategoriach w Kazimierzu nad Wisłą, Bukowina Tatrzańska, Tarnogród), gdzie zdobywają czołowe nagrody i wyróżnienia. Obrzędy prezentowane przez zespół to: Gody, Nowy Rok, Święto Trzech Króli, Zapusty, Wielkanoc, Wianki, Wieniec, Pierzocha, Dyngus, Ryczowskie oczepiny (obrzędy i widowiska prezentowane przez KGW w latach 80. ubiegłego stulecia)Od 2005r scenariusze do widowisk teatralnych, obrzędów regionalnych pt.: „Plecenie koszyków z korzeni sosnowych” (2005), „Jak strach Barnaba nocne harce na polu Maćkowym urządzał”, „Godzinki Ryczowskie” (2006), „Obgrywojki Stanisława” (2007), „W malinowym krużganku – Pustocha w Ryczowie” (2008/2009), „Dziedzictwo” 2011/12r, „Wokół koszyka sosnowego” 2012r - opr. Jolanta Sprężak-Wawrzyk. Nagrania filmowe: „Obgrywojki Stanisława”- 2010r., „Zabawa pod Czubatką”-2011r., -scenariusz i reżyseria- Jolanta Sprężak-Wawrzyk. na2006 rok- projekt UMiG Ogrodzieniec w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi pod nazwą „Uzupełnienie w tradycyjne, regionalne elementy strojów ludowych oraz zakup instrumentów muzycznych dla Zespołu Folklorystycznego „WRZOS” i Kapeli Ludowej „Stanisław” z Ryczowa- Kolonii.

 

 Nagrania pieśniowe archaiczne, śpiewane acepella przez członkinie zespołu i solistki jako laureatki festiwali, przeglądów, konkursów o tematyce folkorystycznej w tym Ogólnopolskiego w Kazimierzu nad Wisłą, Międzynarodowego w Zebrzydowicach. Wydanie 50 egz. Publikacji pt.: „RYCZOWSKI STRÓJ LUDOWY - rekonstrukcja etnograficzna i dokumentalna” 2007r. W twardej okładce- 60 stron.
Szkolenia członków zespołu i kapeli 4 szkolenia w roku kalendarzowym o tematyce repertuaru muzycznego regionalnego, historycznego.
 Prace terenowe związane z pozyskiwaniem materiałów pieśniowych, historycznych, etnograficznych i innych w celu wykorzystania w/w repertuarze zespołu i kapeli
 wrzesień 2016 rok zostały przygotowane materiały do Albumu z działalności Zespołu za okres 2001-2016 pt.: „Ryczowski Strój Ludowy-powrót do korzeni

 W ramach działalności kulturalno-folklorystycznej zespołu powstało szereg nagrodzonych publikacji związanych z terenem ziemi ryczowskiej, genealogią rodzin oraz opracowania dotyczące obrzędów i zwyczajów, regionalnej kuchni. Mające na celu gromadzenie wszelkich materiałów związanych z kulturą ludową „ziemi ryczowskiej” oraz ich dokumentowanie, które można utrwalić jeszcze w niestylizowanej formie w celu zachowania możliwie jak najwięcej materiałów stanowiących dziedzictwo narodowe dla naszych pokoleń. Zgromadzono materiał pieśniowy z terenów ziemi ryczowskiej od XIX w., Część utworów muzycznych opracowano z zapisem nutowym. W 2009r we współpracy z ROK Częstochowa wybrany materiał pieśniowy nagrano na płycie CD.

 W lokalnej prasie oraz na stronie internetowej http: www. ryczow.com w zakładce „Z Ziemi Ryczowskiej” publikowano materiały o tematyce historyczno-folklorystycznej z terenu ziemi ryczowskiej w cyklu: „Pradziadowie, Dziadowie, Ojcowie i My z Ryczowa” (ponad 100 art.). Dokonano opracowania i rekonstrukcji historyczno- etnograficznego 100 letniego stroju regionalnego, w którym zespół i kapela od 2006r prezentowali gminę podczas uroczystości i kulturalnych wydarzeń.

 W 2011r z okazji jubileuszu XXX-lecie działalności KGW – Zespołu Folklorystycznego „Wrzos” został przygotowane wydawnictwo płytowe - Album: DVD - film „Obgrywojki Stanisława” Galeria fotografii 1980-2010r, i CD Materiał pieśniowy pt.: „Pradziadowie, Dziadowie, Ojcowie i My z Ryczowa”. Widowisko "Obgrywojki Stanisława" w 2008 roku było nominowane do XXV edycji Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie, gdzie otrzymało nagrodę Ministra Kultury. Natomiast w 2010 roku zostało zaprezentowane na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel, Zespołów i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

 Osiągnięcia w dziedzinie kulinarnej: Jolanta Sprężak-Wawrzyk, Henryka Pilarczyk, Kazimiera Kołton: współautorki przepisów kuchni zagłębiowskiej do Kanonu potraw śląskich- 2011r. (Śląska Organizacja Turystyczna). Laureatki regionalnych konkursów kulinarnych, zdobywczyni m.in. „Brązowego durszlaka”, „Śląskie smaki” i „Srebrny fartuch” (2005-2009).

 2012r - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Zdrojewski przyznał Zespołowi Folklorystycznemu „WRZOS” z Ryczowa Kolonii odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Uroczyste wręczenie odznaczenia odbyło się na sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w dniu 15 maja br. Na XXXV lecie działalności zespołu przy KGW przypadające 07 Czerwca 2015r- Szczekociny- XVII „Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków”

 Zespół Folklorystyczny „Wrzos” otrzymał I miejsce za zaprezentowany materiał pieśniowy in crudo, udokumentowaną rekonstrukcję pieśni archaicznych śpiewanych a capella pt.: „Z dawna święta powieść niesie” - pieśń pokutna, „Pieśń weselna do Pana Młodego” - pieśń weselna.

 Tym repertuarem zespół otrzymał nominację na Ogólnopolski Festiwal Folklorystyczny do Kazimierza na Wisłą w 2015 roku.

  01-07 Czerwiec 2015- Kraków - Ogólnopolski Festiwal „Zaczarowanej piosenki”. Fundacja „Mimo wszystko” Anny Dymny

 1.  25- 28 czerwiec 2015 – Kazimierz Dolny nad Wisłą - 49 Ogólnopolski Festiwal Kapel i śpiewaków Ludowych

 Zespół Folklorystyczny „Wrzos” został kolejny (6 raz w różnych kategoriach) nominowany z woj. śląskiego na festiwal do Kazimierza.

 W dniach 27 – 28 czerwca br. Zespół Folklorystyczny „WRZOS” z Ryczowa Kolonii zaprezentował się podczas 49. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Głównym celem Festiwalu jest ochrona tradycyjnego repertuaru oraz tradycyjnego stylu muzykowania i śpiewu. Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istotną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Stanowi ona, bowiem o tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej zjednoczonej Europy. Występ podczas festiwalu jest ogromnym wyróżnieniem. Na uwagę zasługuje fakt, że województwo śląskie reprezentowało pięć grup śpiewaczych, wśród których znalazł się nasz gminny zespół.

 

 1.  04 lipca 2015 – Kraków- Radio Kraków

   Koncert z cyklu „Zaczarowane Radio Kraków” - PODRÓŻ, ACH TO TY! Studio im. Romany Bobrowskiej Radia Kraków. Organizatorzy: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Radio Kraków. Angela Wawrzyk wystąpiła jako finalistka festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty – zaśpiewała utwór: Remedium (autor słów: Magdalena Czaplińska, Agnieszka Osiecka, muzyka: Seweryn Krajewski).

 

 1.  08 – 27 lipca 2015- Ciechocinek - Międzynarodowy Festiwal “Impresje Artystyczne 2015r”

 Warsztaty wokalne, koncerty w ramach projektu „XIX Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2015” Ciechocinek, Toruń. Organizatorzy: Fundacja na Rzecz Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS w Ciechocinku z udziałem zespołu muzycznego pod dyrekcją Artura Grudzińskiego.
 Angela była uczestnikiem warsztatów, brała udział w koncertach wykonując utwór: “Within Temptation – Angels” Autor tekstu: S. Den Adel, M. Spierenburg, R. Westerholt), oraz śpiewała w chórkach.  Nagranie utworu na stronie:

 1.  01-02 sierpnia 2015 – Żarki Letnisko - IX Folkloriada Jurajska - VII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Jurajskich organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju.

  Zespół Folklorystyczny „Wrzos” zajął I miejsce w kat. zespoły śpiewacze a, capella ( spośród 32 zgłoszonych zespołów w tej kat.).  

 1.  30 sierpnia 2015 – Żarnowiec - XVI Dożynki Województwa Śląskiego w Żarnowcu w powiecie zawierciańskim.

 1.  06 wrzesień 2015- Grudziądz- XVII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych OPTAN 2015

  Konkurs piosenkarski pt.: „Latarnia”. Angela Wawrzyk- Grand Prix, zaprezentowała trzy utwory wg regulaminu w języku polskim w tym swój utwór autorski pt.: „Deszcz”.

 1.  23 wrzesień 2015- Warszawa. Sejm RP

  Uroczystość wręczenia nagród Laureatkom Ogólnopolskiego Konkursu „Lady D” im. Krystyny Bochenek- Sala Kolumnowa Sejmu RP. Angela zaprezentowała utwory: 

 1.  26 wrzesień - 01 październik 2015

 

Projekt „Tacy sami 2015” 27.09-30.09 br. Katowice, 01.10.br- Radwanowice. Organizator z- Fundacja na Rzecz Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS. Udział Angeli Wawrzyk w Projekcie, warsztatach jako solistki, członka zespołu muzycznego (skrzypce) oraz udział w chórkach. Angela śpiewa: „Ewakuacja”- utwór Ewy Farnej, „Pójdę boso” – utwór zespołu Zakopawer, „Your never fully ress without Smile”- Sia, „ I See Fire”-Edd Sheeren, „Mamma Miam”.

 1.  29 wrzesień 2015–Warszawa- II Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Anna German 2015”. Organizatorzy: Liga Kobiet Polskich, eliminacje do finału 09-10.10.2015- Ciechocinek

 Angela Wawrzyk śpiewała utwór: „A kiedy wszystko zgaśnie” - Laureatka Koncertu Finałowego II Międzynarodowego Festiwalu Piosenki- Anna German. „A kiedy wszystko zgaśnie” -  Autor tekstu: Joanna Kulmowa, Kompozytor: Katarzyna Gaertner – 1966, Wykonanie: Anna German

 1.  09 października 2015- Ostrawa- Republika Czeska

 

VSECHNY BARVY DUCHY 2005 - WSZYSTKIE KOLORY TĘCZY- 2015.Koncert w Ostrawie odbył się 19 października 2015r na deskach Teatru Republiki Czeskiej Antoniego Dvoraka.

 Angela Wawrzyk otrzymała od konsul RP w Ostrawie P. Marii Kovacs zaproszenie, jako honorowy gość z Polski do uczestnictwa w międzynarodowym koncercie „Wszystkie barwy tęczy, 2015” jako laureatka miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu „Zaczarowanej Piosenki 2015” organizowanym przez fundację Anny Dymnej. Angela jest laureatką I i XI edycji tego festiwalu.

 

Podczas koncertu Angela reprezentowała swój różnorodny warsztat muzyczny. Wystąpiła także w stroju ludowym. Zaśpiewała i zagrała na skrzypcach przy akompaniamencie akordeonu piosenkę ludową nagrodzoną na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Reprezentując tym Z.F „Wrzos” z Ryczowa-Kolonii. Organizatorzy koncertu i publiczność ten narodowy akcent odebrali ciepło i serdecznie.

 1.  16 listopada 2015 – Warszawa. TVP. Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

 

Henryka Pilarczyk odbiera nagrodę Przyjaciele Zaczarowanego Ptaszka za życzliwość, serce i wsparcie okazane Angeli Wawrzyk na drodze do Zaczarowanego Festiwalu. Materiały w GO XII 2015 str. 5,

 1.  16 Listopada 2015 –Łódź. Teatr Muzyczny - Międzynarodowy koncert

 

Angela Wawrzyk uczestniczyła w Międzynarodowym koncercie organizowanym przez Krzysztofa Cwynara na zaproszenie Studio Integracji w Łodzi. Zaproszeni na koncert: Henryka Pilarczyk, Jolanta Sprężak-Wawrzyk, Andrzej Wawrzyk.

 Obecnie ZF WRZOS liczy 9 osób; Przewodnicząca - Henryka Pilarczyk;  Zastępca Przewodniczącej - Helena Żak

 

II Zastępca Przewodniczącej – Kazimiera Kołton – sekcja artystyczna, twórca rękodzieła ludowego: wyplatanie koszyków z korzeni sosnowych, pająki, ozdoby z bibuły i ze słomy. ,Zespołu Folklorystycznego „Wrzos” - Jolanta Sprężak-Wawrzyk. Opracowania materiałów do występów zespołu, kontakt z mediami - sekretarz

 

Rok 2020

 

11 czerwca 2020r. – zmarł Andrzej Wawrzyk – członek Kapeli Stanisław

 

sierpień 2020r.- Zespół Wrzos za osiągnięcia zostaje nagrodzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego –list gratulacyjny od prof. Piotra Glińskiego oraz nagroda w wysokości 15 tyś złotych.

 

 

 • Sekcja Wokalna UTW
Zdjęcie: Maski

Zadania MGOKIS

Koła i kluby zainteresowań

Stwarzanie warunków dla funkcjonowania amatorskich artystycznych kół i klubów zainteresowań, sekcji, orkiestr, zespołów, stowarzyszeń, fundacji itp.,

Rozwój artystyczny

Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

Potrzeby kulturalne

Rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych.

Wartości kulturalne

Przygotowanie do właściwego rozumienia i odbioru wartości kulturalnych.

Upowszechnianie kultury

Współdziałanie z innymi jednostkami gminnymi, mające na celu upowszechnianie kultury i sportu.

Uczestnictwo w kulturze

Kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Organizowanie kultury

Popularyzacja i organizowanie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku.

Edukacja kulturalna

Edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy o sztuce.

Ogrodzieniec

Kontakt

42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 24

 

tel: 32 67 320 44

e-mail: kultura@ogrodzieniec.pl

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Logo serwisu.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia