Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

kultura@ogrodzieniec.pl

32 67 320 44

Zdjęcie: Ludzie
Miasto i Gmina Ogrodzieniec

Gazeta Ogrodzieniecka

Historia GO

Decyzję o utworzeniu gazety podjęła Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwałą nr VI/38/90 z dnia 12 października 1990 roku. Pierwszy numer ukazał się w listopadzie 1990 roku. Zostały w nim zawarte zamierzenia i cele, które przyświecały twórcom nowo powstałego pisma. W rubryce Do Czytelników napisano:

Tempo zmian zachodzących zarówno w całym kraju jak i w naszym mieście skłoniło nas do szukania sposobów stałego kontaktu między władzami a społeczeństwem. Powstała potrzeba wydawania lokalnej gazetki (...) Pragniemy, by nasza gazetka była niezależna i otwarta na wszystkie problemy nurtujące mieszkańców miasta i gminy. Planujemy zamieszczać w niej między innymi informacje o działalności tutejszego urzędu, publikować ważniejsze uchwały Rady Miasta i Gminy oraz ogłoszenia, reklamy. Liczymy na współpracę ze wszystkimi, którzy mają coś do powiedzenia.

W ten sposób zakreślono dość szeroką formułę informacyjno-publicystyczną pisma, które miało spełniać funkcję informatora i kroniki życia gminy, deklarując jednocześnie profil otwartości i służby wobec czytelnika. Siedzibą redakcji był Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu.

Pierwsze numery GO nie przypominają obecnego wyglądu miesięcznika. Były to luźne kartki pisane na maszynie, następnie powielane na kserokopiarkach i spinane w całość. W czarno-białej winiecie widniał napis: Gazeta Ogrodzieniecka Wydawnictwo Samorządu Terytorialnego, w lewym górnym rogu umieszczony był herb gminy. Ilość stron wahała się w granicach od 6 do 8. Pierwsze nakłady były niewielkie. Wydawano 200 egzemplarzy miesięcznie. Ustalono, że będzie to gazetka płatna. W takiej formie od listopada 1990 do maja 1993 roku wydano 9 numerów.

Czerwiec 1993r. Dziesiąte wydanie GO. Ukazało się w nowej zmienionej formie i szacie graficznej. Pojawił się kolor zielony. Skład komputerowy powierzono Przedsiębiorstwu Top-Art w Ogrodzieńcu, natomiast druk zlecono PHUW „AXON” w Zawierciu. Przeniesiono także siedzibę redakcji z Urzędu Miasta i Gminy do Domu Kultury w Ogrodzieńcu.

Pragniemy zamieszczać wszystkie sprawy, które są ważne dla mieszkańców naszej gminy, a więc informować o pracach Rady i Zarządu, podejmowanych nowych inicjatywach i przedsiębiorczości, sygnalizować problemy ważne (...) – czytamy we wstępnym artykule od redakcji. W dalszej części artykułu redakcja zachęca czytelników do współpracy, szczególnie osoby z odległych zakątków gminy, skąd do tej pory niewiele wpływało informacji.

Pismo wraz z upływem lat rozwijało się, zmieniało swój wygląd i kształt. Zwiększała się stopniowo liczba stron. W roku 1993 wynosiła od 6 do 12. W roku 1994 – 8, 1995 – 10, 1996 – 12, 1998 – 16. W roku 1998 pojawiła się kolorowa okładka. Format A4. Nakład – 1000 egz. Nadal płatna. Listopad 2006 rok. Zmianie uległ format gazety z A4 na 290x400 mm, wprowadzono strony kolorowe. Ilość stron wynosi 8. Od tej pory GO ukazuje się jako gazeta bezpłatna.


Obecnie Gazeta ukazuje się w nowej zmienionej formie - format A4. Nadal pismo rozprowadzane jest bezpłatnie po terenie całej gminy Ogrodzieniec. Trafia do czytelników Ogrodzieńca oraz dziesięciu sołectw: Ryczów, Ryczów-Kolonia, Żelazko, Giebło, Giebło-Kolonia, Mokrus, Gulzów, Podzamcze, Fugasówka, Kiełkowice.

W Gazecie publikowane są artykuły i informacje dotyczące życia lokalnego i spraw związanych z działalnością samorządu gminnego. Zamieszczane są informacje bieżące, aktualności kulturalne, artykuły i felietony o tematyce historycznej, religijnej, informacje z życia szkół i przedszkola oraz informacje urzędowe - komunikaty i ogłoszenia. Niezwykle istotnym jest fakt, że GO nie tylko pełni rolę informatora, ale przyczynia się również do promowania naszej Gminy, a mieszkańcy lokalnej społeczności współtworzą lokalne wydawnictwo.

W tym roku Gazeta Ogrodzieniecka obchodzi jubileusz – 30 lat na rynku wydawniczym.

 

Zdjęcie: Maski

Zadania MGOKIS

Koła i kluby zainteresowań

Stwarzanie warunków dla funkcjonowania amatorskich artystycznych kół i klubów zainteresowań, sekcji, orkiestr, zespołów, stowarzyszeń, fundacji itp.,

Rozwój artystyczny

Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

Potrzeby kulturalne

Rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych.

Wartości kulturalne

Przygotowanie do właściwego rozumienia i odbioru wartości kulturalnych.

Upowszechnianie kultury

Współdziałanie z innymi jednostkami gminnymi, mające na celu upowszechnianie kultury i sportu.

Uczestnictwo w kulturze

Kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Organizowanie kultury

Popularyzacja i organizowanie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku.

Edukacja kulturalna

Edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy o sztuce.

Ogrodzieniec

Kontakt

42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 24

 

tel: 32 67 320 44

e-mail: kultura@ogrodzieniec.pl

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Logo serwisu.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia