Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

kultura@ogrodzieniec.pl

32 67 320 44

Zdjęcie: Ludzie
Miasto i Gmina Ogrodzieniec

Projekty

Projekty 2021

Kultura ludowa i tradycyjna

Kultura ludowa i tradycyjna

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu zrealizował zadanie pn. "Ludowa Gala z Jurajskimi Tradycjami". Wydarzenie odbyło się 6 sierpnia 2021r. w Ogrodzieńcu. Głównym celem  zadania było wsparcie rozwoju muzyki ludowej, tradycyjnej, regionalnej oraz popularyzacja lokalnej muzycznej twórczości ludowej. Cel zrealizowany został poprzez organizację festiwalu/przeglądu lokalnej muzycznej twórczości ludowej pn. "Ludowa Gala z Jurajskimi Tradycjami".
 
W ramach realizacji zadania powyższego zadania przeprowadzone zostały wśród naszych lokalnych zespołów (Zespół "Echo”, Zespół "Seniorzy z Ogrodzieńca”, Zespół "Ryczowianki”, Zespół Folklorystyczny "Wrzos”, Orkiestra Dęta Giebło, Orkiestra Dęta Ryczów, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ogrodzieniec, Mażoretki), działających w strukturach M-GOKiS w Ogrodzieńcu warsztaty o tematyce ludowej, mające za zadanie poszukiwanie i kultywowanie jurajskich tradycji, prezentujących folklor, obrzędowość religijną. Zajęcia były prowadzone przez instruktorów naszej instytucji.
 
W przedsięwzięciu wzięli udział artyści prezentujący utwory ludowe, kultywujące i krzewiące jurajską kulturę ludową na przestrzeni lat tradycje w naszej gminie. Zespoły uczestniczące w warsztatach wzięły udział w gali. Zaproszone zostały również inne formacje, które uatrakcyjniły wydarzenie oraz prezentujące i łączące twórczość ludową ze współczesnością, co wzbogaciło ogólny wizerunek zadania. Cały czas nawiązywaliśmy do naszych ludowych tradycji związanych z jurajską ludowością, wpływami innych regionów. Nasze zespoły reprezentują gminę na licznych przeglądach ludowych, folklorystycznych, regionalnych związanych z kulturą ludową.
 
Zorganizowana gala poprzedzona była koncertem pieśni papieskich w wykonaniu Mateusza Mijala oraz korowodem zespołów i artystów regionalnych, mażoretek i orkiestr dętych. Podczas gali wystąpili m.in.: Zespół Folklorystyczny WRZOS, Zespół Ryczowianki, Zespół Echo i Seniorzy z Ogrodzieńca. Uatrakcyjnieniem był występ regionalnego zespołu wokalno-instrumentalnego "KARLIK". Natomiast podsumowaniem występ lokalnego artysty, zespołu "Systematic". 
 
Gala miała na celu prezentację umiejętności muzycznych i wokalnych, wzbogacenie oferty artystycznej w gminie i regionie oraz udział profesjonalnych muzyków w gali. Projekt wsparł lokalną kulturę ludową, która jest dobrem wspólnym. Tradycje w Gminie Ogrodzieniec są bardzo ważne, a zarazem szanowane i kultywowane.
 
Zadanie zostało dofinansowane ze środków ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości: 25 000,00 zł.
 
Koszt całkowity zrealizowanego zadania wyniósł: 37 500 zł.
Zdjęcie: Maski

Zadania MGOKIS

Koła i kluby zainteresowań

Stwarzanie warunków dla funkcjonowania amatorskich artystycznych kół i klubów zainteresowań, sekcji, orkiestr, zespołów, stowarzyszeń, fundacji itp.,

Rozwój artystyczny

Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

Potrzeby kulturalne

Rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych.

Wartości kulturalne

Przygotowanie do właściwego rozumienia i odbioru wartości kulturalnych.

Upowszechnianie kultury

Współdziałanie z innymi jednostkami gminnymi, mające na celu upowszechnianie kultury i sportu.

Uczestnictwo w kulturze

Kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Organizowanie kultury

Popularyzacja i organizowanie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku.

Edukacja kulturalna

Edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy o sztuce.

Ogrodzieniec

Kontakt

42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 24

 

tel: 32 67 320 44

e-mail: kultura@ogrodzieniec.pl

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Logo serwisu.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:
Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia