Strona główna
sobota, 6 czerwca 2020 r.
imieniny obchodzą: Laura, Laurenty

Śpiewająca Polska - edycja 2013

Strona główna » Śpiewajaca Polska 2013/2014 » Śpiewająca Polska - edycja 2013

wielkość tekstu:A | A | AIlość zdjęć w galerii - Śpiewająca Polska - edycja 2013: 12

 

Zarządzający Programem: Narodowe Centrum Kultury

Partner Programu: Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Wra­ti­sla­via Can­tans

 \"\"\"\"

 Chór „Śpiewające Nutki” powstał w styczniu 2013r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu. Do chóru należy 17 osób, czternaście z nich to  uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego, trzy uczą się w Gimnazjum w Ogrodzieńcu. Chór prowadzi pani Katarzyna Motyl, nauczyciel muzyki.

W kwietniu 2013r. chór pod kierownictwem pani Katarzyny Motyl włączył się do projektu Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca polska” edycja 2013, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu. Jest to program skierowany do dzieci i młodzieży, by mogły czerpać radość ze śpiewania, poszerzać wiedzę na temat muzyki, kształtować swój gust muzyczny, a także szlifować warsztat wokalny. Program wspiera rozwój chórów szkolnych poprzez dofinansowanie godzin lekcyjnych oraz opiekę metodyczna nad pedagogami kierującym chórem. Programem zarządza Narodowe Centrum Kultury, przy pomocy partnera jakim jest Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Wra­ti­sla­via Can­tans. Fe­sti­wal spra­wu­je opie­kę me­to­dycz­ną i me­ry­to­rycz­ną dzię­ki ze­spo­ło­wi ko­or­dy­na­to­rów re­gio­nal­nych pod kie­run­kiem Gra­ży­ny Ro­ga­li-​Szcze­rek - ko­or­dy­na­to­ra ogól­no­pol­skie­go. Realizacja programu daje szansę: na poznanie przez dzieci i młodzież klasycznego repertuaru polskich i światowych artystów, wartości jakie niesie sztuka i muzyka, rozwój osobowości, uwrażliwienie na muzykę, pracę chórów z wybitnymi artystami oraz doskonalenie nauczycieli dyrygującymi chórami.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu pełni rolę koordynatora organizacyjnego Programu Śpiewająca Polska, koordynatorem regionalnym zapewniającym dyrygentowi i chórowi opiekę merytoryczną jest mgr Iwona Ewertowska – Mener.

Przez cały czas trwania programu, tzn. od kwietnia do końca listopada br. z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej, odbywają się dodatkowe lekcje śpiewu, warsztaty dla dyrygentów zespołów chóralnych, konsultacje merytoryczne, warsztaty dla chóru szkolnego.

Warsztaty, przeznaczone dla chóru szkolnego „Śpiewające Nutki” prowadził Waldemar Gałązka, znany i ceniony dyrygent zabrzańskiego chóru młodzieżowego „Resonans con tutti”. Nasi chórzyści zapoznali się z ciekawymi metodami pracy nad głosem, ćwiczeniami emisyjnymi, otrzymali również wskazówki dotyczące metod pracy w zespole.

Program artystyczny chóru szkolnego „Śpiewające nutki” ze SP nr 1 w Ogrodzieńcu uświetnia najważniejsze uroczystości szkolne, m.in. akademia z okazji Obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/2013, Święto Edukacji Narodowej.  „Śpiewające nutki” również zaprezentowały się podczas koncertu zorganizowanego 12 listopada br. z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu oraz 11 listopada br. w Kościele Parafialnym w Ogrodzieńcu podczas mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny.

Pod kierownictwem pani Katarzyny Motyl Chór szkolny wziął udział w VI Wojewódzkim Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Wielowsi, zajmując I miejsce. „Śpiewające Nutki” wzięły udział w koncercie laureatów VI Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Wielowsi w dniu 23 listopada br. Obecnie chór „Śpiewające nutki” przygotowuje się do  Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Wielowsi.

 

Strona główna

Ciekawostki

Zespół Mażoretek Fantazja powstał w listopadzie 2008 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ogrodzieńcu. Zespół Mażoretek ogrodzienieckich jest jedyną taką formacją w naszym powiecie i ...

dalej
Ilość zdjęć: 0
dalej
Strona Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu - aktualności, działalność, wydarzenia, kontakt.